Nội khoa: Chứng tinh thần phân liệt

+ Phương 1:

- Chủ trị: Chứng tinh thần phân liệt.

- Thành phần: Hà thủ ô chế 90g, Dạ giao đằng 90g, Táo đỏ 5 trái.

- Cách dùng: 3 vị cộng lại sắc, phân 2 lần uống, mỗi ngày 1 thang, 15 ngày là 1 liệu trình.