Nội khoa: Hội chứng Ménière

+ Phương 1:

Bạch quả nhân, người có lợm lòng nôn mửa gia Can khương, nghiền nhỏ uống, trị Hội Chứng Ménière, thông thường 4 ~ 8 lần có thể khỏi.

( Tạp chí Trung y 1986,1:63)