Nội khoa: Hội chứng tăng tiểu cầu

+ Phương 1:

- Thành phần: Sài hồ, Đương qui, Uất kim, Ô dược, Chỉ xác, Đào nhân, Đan bì, Xích thược, Xuyên khung mỗi vị 9g; Hồng hoa 15g.

- Cách dùng: Sắc nước uống.