Nội khoa: Hen suyễn

+ Phương 1: Ma hạnh bình suyễn thang

- Thành phần: Ma hoàng (thực chứng dùng sống, hư chứng dùng chích) 8g, Hạnh nhân 12g, Tô tử 8g, Địa long, Xuyên khung mỗi vị 10g, Điền thất 3g (nghiền bột hòa với nước thuốc uống), Toàn trùng 2g(nghiền bột hòa với nước thuốc uống).

- Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, sắc uống 02 lần.

- Chứng thích ứng: Hen suyễn

+ Phương 2: Hen suyễn dùng Ma Cam Thạch Thang

Ma hoàng 7.5g, Thạch cao 15g, Hạnh nhân và Cam thảo mỗi vị 3.8g, dùng 540 ml nước sắc còn 360ml, là liều của 1 ngày, mỗi lần hen suyễn phát tác uống, hiệu quả điều trị tốt.

+ Phương 3: Tô tử giáng khí thang

- Thành phần: Tô tử 3 chỉ, Chích cam thảo 1.5 chỉ, Bán hạ chế 3 chỉ, Đương qui 3 chỉ, Nhục quế 5 phân, Tiền hồ 3 chỉ, Hậu phác 2 chỉ, Trần bì 1.5 chỉ, Sinh khương 3 lát.

- Cách dùng: Sắc uống.

- Chứng thích ứng: Đàm dãi ủng thịnh mà gây ra các chứng ho suyễn thở gấp, lồng ngực đầy khó thở, cổ họng khó chịu, rêu lưỡi trắng trơn v.v…

- Sử dụng chú ý: Ho suyễn do Phế Thận hư kỵ dùng.

+ Phương 4: Hen suyễn uống trăm thứ thuốc không hiệu quả dùng Bạch mao căn và Tang bạch bì.

Hen suyễn uống trăm thứ thuốc không hiệu quả, lấy Bạch mao căn và Tang bạch bì mỗi thứ 1 nắm, hỗn hợp, dùng 2 chén sắc còn 1 chén, chắt lất nước, thừa lúc thuốc còn nóng uống sau bửa ăn. Phương này gọi là Như thần thang.

+ Phương 5:

- Thành phần: Ma hoàng 8g; Hạnh nhân, Tô tử, Bạch giới tử, La bặc tử, Ngũ vị tử đều, Xuyên bối mẩu 12g, Tang bì, Bán hạ chế, Quất hồng đều 15g, Sanh thạch cao 20g, Cam thảo 6g.

- Cách dùng: Đem thuốc trên sau khi sắc 3 lần, hợp các dịch thuốc lại, phân sáng, trưa, tối, uống mỗi ngày 1 thang.

- Chứng thích ứng: Hen phế quản.

- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này trị bệnh nhân Hen phế quản 151 ca, trong đó khỏi 68 ca, hiệu quả rõ 52 ca; hữu hiệu 20 ca, vô hiệu 11 ca.

+ Phương 6:

- Thành phần: Bổ cốt chỉ 20~30g, Ma hoàng 6g, Thiền thối 8g; Thục địa, Dâm dương hoắc, Thỏ ty tử, Bạch truật đều 15g; Hoàng kỳ 30g, Xuyên khung 10g; Quất hồng, Cam thảo đều 6g.

- Cách dùng: Thuốc trên sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang, phân 2~3 lần uống. 10 ngày là 1 liệu trình.

- Chứng thích ứng: Hen phế quản.

- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này trị bệnh nhân Hen phế quản 35 ca, dùng thuốc 2~3 liệu trình, trong đó trị khỏi 21 ca, hiệu quả rõ 13 ca: vô hiệu 1 ca. Ca bệnh trị khỏi qua theo dõi 2 năm, đều chưa thấy tái phát.

+ Phương 7: Thoát mẫn chỉ suyễn thang

- Thành phần: Ma hoàng 6g; Thương nhỉ tử, Tân di hoa, Cương tàm, Hạnh nhân, Tử uyển, Khoản đông hoa, Địa long mỗi vị 10g; Cam thảo 6g, Xạ can 10g.

- Cách dùng: Sắc nước uống.

- Chứng thích ứng: Hen suyễn kích thích dị ứng.

- Hiệu quả điều trị: Bút giả lâm sàng nghiệm chứng, liên tục dùng hiệu quả.

+ Phương 8:

- Thành phần: Sanh Địa long 30g, Sanh Đào nhân 30g, Sanh Hạnh nhân 15g.

- Cách dùng: Sắc nước uống.

- Chứng thích ứng: Hen suyễn dị ứng

+ Phương 9:

- Chủ trị: Hen suyễn dị ứng.

- Thành phần: Linh chi 15g.

- Cách dùng: Cắt nhỏ, sắc nước phân 2 lần uống.

+ Phương 10:

- Chủ trị: Hen suyễn dị ứng.

- Thành phần: Linh chi 16g, Bán hạ 3,5g, Tô diệp 6g, Hậu phác 3g, Phục linh 9g.

- Cách dùng: Đường phèn sắc nước, 1 ngày phân 2 ~ 3 lần uống.