Nội khoa: Ho

+ Phương 1:

- Chủ trị: Ho phong nhiệt.

- Thành phần: Ngưu bàng tử 12g, Tang diệp 15g, Liên tiền thảo 15g.

- Cách dùng: Sắc nước uống.

+ Phương 2:

- Chủ trị: Ho, khạc máu.

- Thành phần: Bán chi liên 60g, Mật ong 30g.

- Cách dùng: Trước lấy Bán chi liên cho thêm nước, sắc 2 lần, bỏ bã, cho thêm mật ong phân 2 lần uống, mỗi ngày 1 thang, liên tục uống 3 ~ 5 ngày.