Nội khoa: Huyết áp cao

+ Phương 1: Huyền sâm Ðan sâm ẩm

- Thành phần : Huyền sâm, Tang kí sinh, Hoài ngưu tất, Câu kỉ, Ðổ trọng, Xa tiền tử mỗi vị 10g, Ðan sâm, Hà thủ ô mỗi vị 15g, Câu ðằng, Thạch quyết minh mỗi vị 12g.

- Cách dùng : Sắc uống, mỗi ngày 01 thang, phân 2 lần uống.

- Chứng thích ứng : Cao huyết áp.

- Hiệu quả trị liệu: Điều trị 76 ca, hiệu quả rõ 39 ca, hữu hiệu 32 ca, hiệu suất 93,4 %.

+ Phương 2:

- Thành phần : Cúc hoa 10g, Câu đằng 15g, Hoàng cầm 10g, Đổ trọng 10g, Sinh Hòe hoa 10g, Bạch thược 12g, Sanh cam thảo 6g.

- Cách dùng : Sắc nước uống, mỗi ngày 2 lần.

Ngày thứ hai sau khi uống có thể đo huyết áp xem hiệu quả của thuốc.

+ Phương 3: Hoàng tinh tứ thảo thang

-Thành phần: Hoàng tinh 20g; Hạ khô thảo, Ích mẫu thảo, Hy thiêm thảo mỗi vị 15g

- Cách dùng: Sắc nước 30 phút, mỗi thang sắc 2 lần, hoà lại phân 2 lần uống.

+ Phương 4: Ích mẫu giáng áp thang

-Thành phần: Ích mẫu thảo 60g, Đổ trọng 12g, Tang kí sinh 20g, Cam thảo 5g.

-Gia giảm:

a/ Đầu đau nặng: gia Hạ khô thảo 12g, Câu đằng 20g, Sinh Bạch thược 12g, Sinh Mẫu lệ 20g;

b/ Âm tổn thương rõ: gia Nữ trinh tử 12g, Thạch hộc 15g, Sanh địa 15g;

c/ Mình đau tay chân tê: gia Mộc qua 10g, Ô mai 6g;

+ Phương 5:

- Chủ trị: Bệnh cao huyết áp.

- Thành phần: Tang diệp 10g, Dã cúc hoa 9g, Hạ khô thảo 15g.

- Cách dùng: Sắc nước uống.

+ Phương 6:

- Chủ trị: Bệnh cao huyết áp.

- Thành phần: Hạ khô thảo 15g, Xa tiền tử 15g, Đại kế 10g.

- Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang.