Nội khoa: Huyết áp thấp

+ Phương 1 : Huyết áp thấp dùng Sâm Tinh Quế Táo Thảo Thang

Đảng sâm 15g, Huỳnh tinh 12g, Nhục quế 10g, Đại táo 10g, Cam thảo 6g. Sắc uống, mỗi ngày 1 thang. Sớm tối phân uống, liên tục uống 15 ngày là 1 liệu trình.

+ Phương 2 : Huyết áp thấp dùng Câu kỉ tử và Dâm dương hoắc

Huyết áp thấp lấy Câu kỉ tử và Dâm dương hoắc hợp với nhau mỗi thứ 1 nửa, sắc nước uống thay trà, tùy lúc uống, có hiệu quả.

+ Phương 3 : Huyết áp thấp dùng Thược dược Camthảo thang

Huyết áp thấp lấy Can thược dược căn 10g và Cam thảo 1g, là liều lượng của 1 ngày, dùng 360ml nước sắc đặc, phân 2 lần uống, trường kỳ uống có hiệu quả. Bài Thược dược Camthảo thang này đối với chứng Phúc thống (đau bụng) cũng có hiệu quả.

+ Phương 4 : Huyết áp thấp dùng Cam thảo Ngũ vị tử Phục linh ẩm

Cam thảo, Ngũ vị tử mỗi vị 6~12g, Phục linh 15g, sắc uống hoặc pha trà, mỗi ngày 1 thang sớm tối phân uống.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)

Trần Hoàng Bảo

Nhận điều trị huyết áp thấp, suy nhược cơ thể - thần kinh.

Mobi tư vấn: 0908026179 >> Liên hệ