Nội khoa: Lao limphô

+ Phương 1:

- Chủ trị: Lao limphô.

- Thành phần: Hạ khô thảo 150g.

- Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, sắc nước uống, liên tục uống 1 tháng.

+ Phương 2:

- Chủ trị: Lao limphô.

- Thành phần: Bán chi liên 30g, Hạ khô thảo 15g.

- Cách dùng: Sắc nước, phân 2 lần uống, mỗi ngày 1 thang, uống liên tục.