Nội khoa: Liệt mặt (Liệt thần kinh 7)

+Phương 1:

-Thành phần: Câu đằng, Thiên ma, Quế chi, Hoàng kỳ, Kinh giới, Đương qui, Cúc hoa, Tần cữu đều 10~15g; Toàn yết 6g, Phòng phong 10g, Sanh cam thảo 6g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc uống, mỗi ngày 1 thang, phân 2 ~3 lần uống. 5 thang là 1 liệu trình.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này trị bệnh nhân bị Chứng liệt mặt 25 ca, qua dùng thuốc 1 ~ 3 liệu trình, trị khỏi 20 ca, hiệu quả rõ 5 ca.