Nội khoa: Loạn nhịp tim

+Phương 1:

-Thành phần: Hoàng kỳ 20g; Xuyên hoàng liên, Khổ sâm, Huyền sâm đều 15g; Đan sâm 30g, Đảng sâm 25g; Phụ phiến(chế), Sa sâm đều 10g.

-Cách dùng: Phương này nên sắc lâu 90~120 phút, mỗi thang phân 3 lần uống. Mỗi ngày 1 thang, 10 ngày là 1 liệu trình.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng thuốc trên điều trị bệnh nhân mắc chứng Loạn nhịp tim 17 ca trong đó bệnh khỏi 12 ca, hữu hiệu 4 ca, vô hiệu 1 ca. Thời gian uống thuốc ngắn nhất là 1 liệu trình, dài nhất là 3 liệu trình.

Trần Hoàng Bảo

Nhận điều trị từ xa tóc bạc sớm, thận hư kém.

Mobi tư vấn: 0908026179 >> Liên hệ