Nội khoa: Nấc

+ Phương 1: Gia giảm Bổ trung kiến trung thang.

- Thành phần: Đảng sâm, Bạch truật, Phục linh, Đương qui, Quế chi mỗi vị 15g; Trần bì, Sài hồ, Chích cam thảo mỗi vị 10g; Thăng ma 6g; Chích Hoàng kỳ, Bạch thược mỗi vị 30g; Sinh khương 3 lát, Táo 5 trái.

- Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, sắc nước uống.

- Chứng thích ứng: Chứng nấc (Ách nghịch).

- Hiệu quả điều trị: Điều trị 30 ca, uống thuốc 6 ~18 thang chứng nấc tiêu mất 26 ca, chuyển biến tốt 2 ca, vô hiệu 2 ca.

+ Phương 2: Gia vị Thược Cam thang

- Thành phần: Bạch thược 15g; Chích Cam thảo, Uy linh tiên, Xuyên hậu phác mỗi vị 12g; Quảng Mộc hương 9g.

- Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, sắc nước uống.

a/ Nhiệt thịnh: gia Hoàng cầm 12g;

b/ Tỳ vị hư nhược: gia Đảng sâm 12g, Đại táo 10 quả;

c/ Âm hư gia Bắc Sa sâm 30g, Thạch hộc 12g;

d/ Đàm thấp nặng : gia Trần bì, Bán hạ mỗi vị 12g

- Chứng thích ứng: Chứng nấc (Ách nghịch).

- Hiệu quả điều trị: Điều trị 22 ca, 18 ca chứng nấc ngừng, 4 ca nấc giảm.

+ Phương 3: Nhị Thạch Long mẫu thang trị nấc

- Thành phần: Đại giả thạch, Từ thạch, Sanh long cốt, Sanh mẫu lệ mỗi vị 20g; Trần bì 12g, Nhân sâm 10g, Mộc hương 6g.

- Cách dùng: Sắc nướcuống, mỗi ngày 1 thang, 6 thang là 1 liệu trình, bệnh tình chuyển biến tốt ngưng 1~2 ngày, tiếp tục uống liệu trình 2.

- Công hiệu: Trị nấc (ách nghịch) tính ngoan cố.

+ Phương 4: Ích khí trị ách thang trị nấc do ung thư.

- Thành phần: Nhân sâm, Cao lương khương, Can khương, Thị đế 6~9g, Tuyền phúc hoa lượng thích hợp.

- Cách dùng: Thuốc trên cùng với Đại giả thạch, Ngô thù du, Đinh hương, Chích cam thảo mỗi vị 6 ~12g, Sao bạch truật 9 ~20g, tất cả cùng sắc lấy nước, mỗi ngày 1 thang, uống không vào khó có thể phân ra nhiều lần uống.

+ Phương 5: Thục Sơn thang trị nấc ngoan cố.

- Thành phần: Thục địa 30g; Sơn thù nhục, Sanh sơn dược mỗi vị 20g; Vân linh 15g, Đơn bì 30g, Trạch tả 12g, Ngũ vị tử 15g; Ngô thù du, Công đinh hương mỗi vị 12g, Cát căn 15g.

- Cách dùng: Sắc 30 phút lấy nước, khoản 500ml, mỗi ngày 1 thang phân 3 lần uống.

- Công hiệu: Bệnh nặng và sau khi phẫu thuật gây ra nấc ngoan cố.

+ Phương 6: Gia giảm Lục vị địa hoàng thang trị nấc ngoan cố sau khi phẫu thuật.

- Thành phần: Thục địa, Trạch tả, Đào nhân, Xích thược mỗi vị 10g; Sơn thù nhục, Sơn dược, Phục linh, Mạch đông mỗi vị 15g. Nếu có hiện tượng nhiệt gia Kim ngân hoa, Liên kiều.

- Cách dùng: Sắc uống, mỗi ngày 1 thang.

- Công hiệu: Trị sau khi phẫu thuật nấc ngoan cố.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)