Nội khoa: Nhược cơ

+Phương 1:

-Thành phần: Đảng sâm 20g, Sanh hoàng kỳ 25g; Toàn đương qui, Ý dĩ đều 15g; Bạch truật, Chỉ xác, Bạch cương tàm, Sơn thù nhục, Thỏ ty tử đều 10g; Sơn dược, Câu kỉ tử đều 12g, Trần bì, Thăng ma đều 8g, Chích cam thảo 6g.

- Cách dùng: Đem thuốc trên sau khi sắc nước 3 lần, hợp các dịch thuốc lại, phân 2~3 lần uống, mỗi ngày 1 thang, 10 thang là 1 liệu trình. Gián cách 2 ~3 ngày giữa các liệu trình, rồi tiếp tục liệu trình kế.

- Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân mắc chứng nhược cơ 65 ca, trong đó trị khỏi 58 ca, chuyển biến tốt 5 ca, vô hiệu 2 ca. Trong 58 ca trị khỏi, 1 liệu trình trị khỏi 21 ca, 2 liệu trình trị khỏi 26 ca, 3 liệu trình trị khỏi 5 ca, 4 liệu trình trị khỏi 6 ca. Bệnh nhân trị khỏi qua theo dõi trên 1 năm, đều chưa thấy tái phát.