Nội khoa: Nhiễm trùng hệ tiết niệu

+ Phương 1:

- Chủ trị: Nhiễm trùng hệ tiết niệu.

- Thành phần: Bạch hoa xà thiệt thảo, Kim ngân hoa, Dã cúc hoa mỗi vị 30g; Thạch vi 15g, Xa tiền thảo 40g.

- Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang. Uống liền 5 ~ 7 ngày.