Nội khoa: Phế ung (Phổi ung nhọt)

+ Phương 1:

- Chủ trị: Phế ung.

- Thành phần: Bán chi liên 30g, Ngư tinh thảo 30g (bỏ sau), Cát cánh 5g, Ý dĩ nhân 30g.

- Cách dùng: Sắc nước uống.