Nội khoa: Phong thấp

+ Phương 1 : Quế Chi Thược Dược Tri Mẩu Thang

- Thành phần : Quế chi 9g, Tri mẩu 9g, Phòng phong 9g, Thược dược 9g, Ma hoàng 9g, Sinh khương 9g, Bạch truật 12g,, Cam thảo 5g, Chế phụ tử 3g.

- Cách dùng : Sắc uống, phân sớm tối 2 lần uống ấm.

- Chứng thích ứng : Mình và tay chân khớp xương sưng đau, sắc da phát đỏ, co duỗi khó khăn, thường phát sốt.

+ Phương 2 : Đại Phòng Phong Thang

- Thành phần : Đương qui 9g, Thược dược 6g, Thục địa 6g, Hoàng kỳ 10g, Phòng phong 6g, Đổ trọng 6g, Bạch truật 6g, Xuyên khung 6g, Nhân sâm 5g, Khương hoạt 6g, Ngưu tất 5g, Cam thảo 5g, Táo 3 trái, Sinh khương 2 lát, Phụ tử 2g.

- Cách dùng : Sắc uống, phân sớm tối 2 lần uống ấm.

- Chứng thích ứng : Viêm khớp dạng thấp, viêm khớp tính phong thấp.

+ Phương 3 : Độc Hoạt Kính Sinh Thang

- Thành phần : Độc hoạt 12g, Tang kí sinh 20g, Đổ trọng 12g, Ngưu tất 15g, Tế tân 3g, Tần giao 6g, Phục linh 15g, Nhục quế tâm 3g, Phòng phong 6g, Xuyên khung 6g, Nhân sâm 15g, Đương qui, Thược dược, Can địa hoàng mỗi vị 15g, Cam thảo 9g.

- Cách dùng : Sắc uống, phân 3 lần, uống ấm chớ uống lạnh.

- Chứng thích ứng : Viêm khớp tính phong thấp lâu ngày, Can thận hư yếu, khí huyết không đủ, lưng gối đau nhức, khớp tay chân co duỗi khó khăn, sáng dậy càng nặng, hoặc tê dại, sợ lạnh thích ấm, tim hồi hộp, hơi thở ngắn.

+ Phương 4 : Hoàng Kỳ Quế Chi Ngũ Vật Thang Gia Vị

- Thành phần : Hoàng kỳ 15g, Quế chi 5g, Bạch thược sao 10g, Đương qui 10g, Xuyên khung 6g, Tần giao 10g, Chế phụ tử 6g, Thương truật 10g, Ý dĩ nhân 15g, Sinh khương 3 lát, Đại táo 3 trái.

- Cách dùng : Sắc uống, phân sớm tối 2 lần uống ấm.

- Chứng thích ứng : Mình và tay chân khớp xương đau nhức, mỏi nhọc không có sức, gặp nóng đau giảm, gặp lạnh đau tăng, sắc da chổ đau không đổi, rờ vào không nóng, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch trầm khẩn.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)

Trần Hoàng Bảo

Nhận điều trị phong thấp viêm khớp.

Mobi tư vấn: 0908026179 >> Liên hệ