Nội khoa: Tự hãn (Tự ra mồ hôi)

+ Phương 1 : Gia vị sinh mạch tán

- Thành phần : Sinh địa, Đảng sâm, Mạch môn, Đại táo mỗi vị 9g, Chích cam thảo 3g, Địa cốt bì 8g, Ngũ vị tử 6g, Mẫu lệ nung, Long cốt nung mỗi vị 15g

- Cách dùng : Mỗi ngày 01 thang, liều lượng thuốc nhắm chừng trẻ con lớn nhỏ mà định, phân 02 lần uống.

- Chứng thích ứng : Trẻ con tự ra mồ hôi

+ Phương 2 : Chỉ hãn thang

- Thành phần : Đương qui 6g, Mẩu lệ 12g, Sinh địa, Ích trí nhân mỗi vị 10g, cam thảo 3g,

- Cách dùng : Sắc uống

- Chứng thích ứng : Tự hãn.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)