Nội khoa: Tay chân nhiều mổ hôi

+Phương 1:

-Thành phần: Minh phàn (phèn chua), Cát căn, Sinh mẩu lệ mỗi vị 30g.

-Cách dùng: Thuốc trên sau khi sắc 3 lần, hợp các dịch thuốc lại, dịch thuốc thu được 2000ml, đổ vào trong chậu, thứa lúc còn ấm lấy tay hoặc chân ngâm vào trong dịch thuốc (lấy da chịu đựng được làm độ), mỗi ngày 3 lần, thời gian ngâm mỗi lần 20 ~ 30 phút, buổi tối thời gian có thể lâu hơn. Lúc ngâm có thể hâm nóng dịch thuốc, hiệu quả tốt. Lúc dùng thuốc cấm ăn các thứ cay như tỏi, hành, gừng v.v...

+Phương 2:

-Thành phần: Bá tử nhân, Sao Táo nhân, Thủ ô, Phục linh, Long cốt, Mẫu lệ mỗi vị 30g; Hoàng kỳ 60g.

-Cách dùng: Sắc nước phân 2 lần uống, mỗi ngày 1 thang.