Nội khoa: Thiếu máu

+ Phương 1 : Quy tỳ thang

- Thành phần : Bạch truật 3 chỉ, Đương qui 3 chỉ, Đảng sâm 3 chỉ, Hoàng kỳ 3 chỉ, Toan táo nhân 3 chỉ, Mộc hương 1 chỉ, Viễn chí 1.5 chỉ, Chích cam thảo 1.5 chỉ, Long nhãn 3 chỉ, Phục linh 4 chỉ, Sinh khương 2 lát, Táo 3 trái.

- Cách dùng : Sắc uống, phân sớm tối 2 lần uống. Hoặc làm hoàn, mỗi lần uống 3 chỉ, mỗi ngày 1 ~ 2 lần.

- Chứng thích ứng : Người tỳ vị hư yếu, thân tâm lao lực quá sức gây ra các chứng xuất huyết, thiếu máu, hay quên cùng với mất ngủ, đổ mồ hôi trộm v.v...

+ Phương 2 : Thập toàn đại bổ hoàn

- Thành phần : Nhân sâm 9 g, Hoàng kỳ 9 g, Bạch truật 9 g, Phục linh 9 g, Đương qui 9 g, Thược dược 9 g, Thục địa 9 g, Xuyên khung 9 g, Quế chi 9 g, Cam thảo 3 g.

- Cách dùng : Sắc uống, phân sớm tối 2 lần uống. Hoặc làm hoàn, mỗi hoàn nặng 9g, sớm tối mỗi buổi uống 1 hoàn.

- Chứng thích ứng : Thiếu máu, khí huyết đều hư đưa đến các chứng ho, di tinh, mát máu (thất huyết), phụ nữ băng huyết rong huyết v.v...

(Lương y Trần Hoàng Bảo)