Nội khoa: Thiếu máu dạng thiếu chất sắt

+Phương 1:

-Thành phần: Toàn đương qui, Chế thủ ô, Hoàng kỳ đều 20~30g; Đảng sâm, Ngũ vị tử, Ô mai, Trần bì, Phục linh, Đan sâm đều 15~20g; Thục địa, Câu kỉ tử đều 10~ 15g, Cam thảo 10g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc, mỗi ngày 1 thang, phân 2~3 lần uống. 1 tháng là 1 liệu trình.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân mắc chứng Thiếu máu dạng thiếu chất sắt 58 ca, sau khi qua dùng thuốc 1~3 liệu trình, trong đó trị khỏi 50 ca; hiệu quả rõ 4 ca, hữu hiệu 4 ca. Bệnh nhân trị khỏi theo dõi 1~2 năm, đều chưa thấy tái phát.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)