Nội khoa: Thiếu máu do suy tủy

+ Phương 1:

- Thành phần: Đảng sâm, Sơn dược, Hoàng kỳ đều 12g; Đương qui, Bạch thược, Thục địa, Cốt toái bổ, Trần bì, Cao qui bản đều 9g; Hồng hoa 3g, Lộc giác phiến 6g, Kê huyết đằng 15g.

- Cách dùng: Sắc uống.

- Chứng thích ứng: Bệnh thiếu máu do suy tủy, dùng cho người thể khí huyết hư.

+ Phương 2:

- Thành phần: Hoàng kỳ, Đảng sâm đều 50g; Đương qui, Bổ cốt chi, Tiên mao, Tiên linh tỳ đều 20g; Cam thảo 10g.

- Cách dùng: Sắc uống.

- Chứng thích ứng: Bệnh thiếu máu do suy tủy, dùng cho người thể thận khí hư.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)