Nội khoa: Thiếu máu không tái tạo

+Phương 1:

-Thành phần: Hoàng kỳ, Đảng sâm, Hoàng tinh đều 40~60g; Lộc giác giao, A giao, Câu kỉ tử đều 15~20g; Tiên linh tỳ, Điền tam thất, Đương qui, đều 10~15g, Hà thủ ô 10~12g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc, mỗi ngày 1 thang, 20 ngày là 1 liệu trình.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân mắc chứng Thiếu máu không tái tạo 43 ca, sau khi qua dùng thuốc 2~4 liệu trình, trong đó trị khỏi 26 ca; hiệu quả rõ 10 ca, hữu hiệu 4 ca, vô hiệu 3 ca. Đối với bệnh nhân trị khỏi qua 2 năm theo dõi, chưa thấy tái phát.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)