Nội khoa: Tiêu chảy

+ Phương 1: Cát căn Cầm Liên trị tiêu chảy do viêm ruột cấp gây ra

- Thành phần: Cát căn 20g, Hoàng liên 5g, Hoàng cầm 10g, Sanh cam thảo 7,5g.

- Cách dùng: Dùng sắc nước uống.

- Công hiệu: Trị viêm ruột cấp gây ra tiêu chảy.

+ Phương 2: Liên Mai Thược dược thang

- Thành phần: Hoàng liên 3g, Cam thảo 3g, Ô mai 15g, Bạch thuợc 15g, Bào sâm 12g, Bạch thược 12g, Phục linh 12g, Phấn cát 12g, Sơn dược 25g, Hoàng cầm 10g, Binh lang 10g, Sơn tra 12g, Mạch nha 30g, Bào khương 5g.

- Cách dùng: Sắc uống, mỗi ngày 01 thang. Người lớn phân 02 lần uống, trẻ con chia ra nhiều lần uống.

- Chứng thích ứng: Tiêu chảy mãn tính.

+ Phương 3: Hoàng kỳ Bạch truật thang trị tiêu chảy lâu ngày.

- Thành phần: Hoàng kỳ 15g, Sao Bạch truật 10g, Thương truật 10g, Sài hồ 6g, Khương hoạt 3g, Phòng phong 3g, Thăng ma 3g, Trần bì 3g, Cát căn 3g, Thần khúc 3g, Trư linh 3g, Trạch tả 3g

- Cách dùng: Sắc nước.

- Công hiệu: Trị tiêu chảy lâu ngày.

*Ghi chú: Tiết tả lâu ngày thuộc tỳ hư thanh dương không thăng, nên dùng thăng phát thanh dương làm chủ.

+ Phương 4:

Trị tiêu chảy: Tần bì 3 chỉ. Sắc nước thêm đường, phân uống.

(Sổ tay Trung thảo dược thường dùng Hắc Long Giang)