Nội khoa: Tiểu đường

+ Phương 1: Giáng đường thang

- Thành phần : Bắc sa sâm 50g, Sinh địa 30g, Tri mẩu 20g, Mạch đông 30g, Hoa phấn 50g, Sinh mẫu lệ 40g, Hoàng liên 15g, Phục linh 25g, Cam thảo 10g.

- Cách dùng : Sắc uống, mỗi ngày 01 thang, phân 2 lần uống.

- Chứng thích ứng: Tiểu đường

- Hiệu quả điều trị: Trị liệu 60 ca, khỏi hoàn toàn 33 ca, hiệu quả rõ 13 ca, có hiệu 8 ca, hiệu suất 90%

+ Phương 2 : Bổ âm cố sáp thang

- Thành phần: Sinh địa, Huyền sâm, Đan bì, Liên tu mỗi vị 20g, Hoa phấn, Huỳnh kỳ, Long cốt, Mẫu lệ mỗi vị 30g, Câu kỉ tử 18g, Sơn thù 15g, Ngũ vị tử 10g.

- Cách dùng: Sắc uống, mỗi ngày 01 thang.

- Chứng thích ứng: Tiểu đường

- Hiệu quả điều trị: Trị liệu 60 ca, khỏi hoàn toàn 55 ca, chuyển biến tốt 2 ca, hiệu suất 95%

+ Phương 3 : Bệnh tiểu đường dùng Thắng Cam Thang

Sơn thù 30g, Ngũ vị tử, Ô mai, Thương truật mỗi vị 20g, thêm nước 2 lít, sắc còn 1 lít, ngày 1 thang, phân 3 lần uống ấm trước bữa ăn.

+ Phương 4: Giáng đường thang

- Thành phần: Hoàng kỳ, Cát căn, Sơn dược đều 30g, Thương truật 6g, Bạch truật 9g, Huyền sâm 15g, Hoa phấn 60g, Phục linh 20g.

- Cách dùng: Sắc uống, mỗi ngày 1 thang.

- Ghi chú: Yếu điểm biện chứng phương này là uống nhiều, ăn nhiều, tiểu nhiều, đại tiện lỏng, lưỡi nhạt, rêu lưỡi dày cáu bẩn. Phương này có thể châm chước gia Sa sâm 20g, Thái tử sâm 30g, Bạch thược 15g.

- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này điều trị 15 ca,hiệu quả rõ 12 ca, chuyễn biến tốt 2 ca, vô hiệu 1 ca, hiệu suất 93,3%

(Lương y Trần Hoàng Bảo)

Trần Hoàng Bảo

Nhận điều trị từ xa bệnh tiểu đường.

Mobi tư vấn: 0908026179 >> Liên hệ