Nội khoa: Tiểu tiện nhiều lần

Tiểu tiện nhiều lần do Thận hư

+ Phương 1:

- Chủ trị: Tiểu tiện nhiều lần do Thận hư.

- Thành phần: Đỗ trọng 10g, Kim anh tử 30g, Tang phiêu tiêu 10g.

- Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang, uống liên tục 3 ~ 5 ngày.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)

Trần Hoàng Bảo

Nhận điều trị từ xa tiểu nhiều do Thận hư, yếu sinh lý.

Mobi tư vấn: 0908026179 >> Liên hệ