Nội khoa: Trúng độc cua cá

+ Phương 1:

Trị ăn cua trúng độc: Tử tô nấu nước uống vậy.

(Kim quỷ yếu lược)

+ Phương 2:

Giải trúng độc ăn cua cá: Tử tô 60g, sắc nước đặc thay trà uống, hoặc gia thêm nước gừng 10 giọt điều uống.

(Trung dược đại từ điển)

(Lương y Trần Hoàng Bảo)