Nội khoa: Trúng phong

+ Phương 1: Hoè hoa trà phòng Trúng phong

- Thành phần: Hoè hoa 6g.

- Cách dùng: Ngâm nước sôi, uống thay trà.

- Công hiệu: Phòng ngừa trúng phong.

+ Phương 2: Bạch phụ tử Toàn yết phấn trị Trúng phong

- Thành phần: Bạch phụ tử, Cương tàm, Toàn yết lượng bằng nhau.

- Cách dùng: Tất cả nghiền thành bột mịn. Mỗi lần uống 1,5 ~3 g, cho nước sôi vào quấy đều uống, tránh phong hàn.

- Công hiệu: Dùng trị trúng phong miệng méo mắt lệch.

+ Phương 3: Hoàng kỳ Ngô công trị não trúng phong

- Thành phần: Hoàng kỳ 20g; Xích thược, Địa long mỗi vị 15g, Ngô công 1 con.

- Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 2 lần.

- Công hiệu: Thích hợp chứng bán thân bất toại kiêm sắc mặt vàng héo, chi thể không có sức.

+ Phương 4: Bạch thược trị tật bệnh mạch máu não.

- Thành phần: Bach thược 60g; Đào nhân, Sanh cam thảo, Đương qui, Xích thược mỗi vị 10g; Sanh địa 20g, Toàn yết 3g, Ngô công 1 con, Mộc qua 12g.

- Cách dùng: Sắc nước uống.

- Công hiệu: Trị bệnh mạch máu não thời kỳ khôi phục, bán thân bất toại, chi thể co rút cứng đơ.

+ Phương 5: Bổ dương hoàn ngũ thang

-Thành phần: Sinh hoàng kỳ 50g, Qui vĩ 9g, Xích thược 6g, Xuyên khung 6g, Hồng hoa 9g, Đào nhân 9g, Địa long 6g ( nghiền bột cho nước thuốc vào quấy uống).

-Cách dùng: Sắc uống, phân uống sớm tối.

-Chứng thích ứng: Bán thân bất toại (liệt nửa người), do phong đàm lưu thoán kinh lạc, huyết mạch tý trở, khí trệ huyết ứ, kinh tủy không thông, khí không thể hành, huyết không thể vinh, chi thể phế vô dụng.

-Tham khảo:

Như bán thân bất toại đã lâu, mạch hư hoãn vô lực có thể trọng dụng Hoàng kỳ; nhưng lúc tà khí vẫn thịnh, chính khí chưa suy, mạch huyền hoạt hữu lực không nên dùng nhiều Hoàng kỳ, thậm chí có thể không dùng.

Như liệt lâu ngày đã dùng nhiều loại thuốc hoạt huyết, hiệu quả không rõ, có thể gia dùng thuốc trùng loại như Thủy điệt, Manh trùng để phá ứ thông lạc, thường đề cao hiệu quả điều.

Liệt chi trên có thể gia Quế chi; chi dưới liệt mềm có thể gia dùng Ngưu tất dẫn thuốc đi xuống, cùng dùng loại bổ can thận như Xuyên đoạn, Kí sinh, Tỏa dương, Nhục thung dung, Thục địa v.v...; kiêm có nói năng bất lợi có thể gia Xương bồ, Viễn chí; miệng méo lệch gia Cương tàm, Toàn yết, Bạch phụ tử; Đại tiện bí kết gia Ma nhân, Hạnh nhân.

+ Phương 6: Tư thọ giải ngữ thang gia gảm

- Thành phần: Thiên ma 6g, Bạch phụ tử 3g, Thạch xương bồ 6g, Viễn chí 6g, Uất kim 9g,Đởm nam tinh 6g, Chích cam thảo 6g, Khương hoạt 6g, Toàn yết 3 con.

- Cách dùng: Sắc uống, phân sớm tối uống.

- Chứng thích ứng: Chứng nói năng bất lợi, miệng méo mắt lệch do phong đàm thượng trở, kinh lạc thất hòa gây ra.

+ Phương 7: Địa long Đan sâm thang

- Công năng và chủ trị: Công năng hoạt huyết tức phong thông lạc. Chủ trị trúng phong.

- Thành phần phương thuốc: Địa long 20g, Đan sâm 30g, Xích thược 15g, Hồng hoa 15g, Sanh địa 20g, Mộc dược 10g. Sắc nước uống.

- Biện chứng gia giảm:

Âm hư dương cang gia Qui bản 20g, Đơn bì 15g, Mạch đông 15g, Huyền sâm 15g;

Đàm thấp trở lạc gia Bán hạ 15g, Trần bì 20g, Phục linh 20g.

- Hiệu quả điều trị lâm sàng:

Điều trị 32 ca, hiệu quả rõ 4 ca, hữu hiệu 27 ca, vô hiệu 1 , tổng hiệu suất 96%.

- Nguồn gốc phương thuốc: Khúc Hải Lưu Y viện Nhân Dân số 2, thành phố Công Chủ Lãnh, tỉnh Cát Lâm.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)

Trần Hoàng Bảo

Nhận điều trị từ xa di chứng tai biến, liệt thần kinh 7.

Mobi tư vấn: 0908026179 >> Liên hệ