Nội khoa: Vữa xơ động mạch

+ Phương 1 :

-Thành phần: Hoàng kỳ 30~50g; Nữ trinh tử, Câu kỉ tử, Thỏ ty tử, Toàn đương qui, Côn bố đều 20 ~25 g; Đơn bì, Hạ khô thảo, Long đởm thảo, Quảng mộc hương, Trạch tả đều 10 ~15g; Tang kí sinh, Hồng hoa, Đào nhân, Sơn tra, Sao táo nhân, Sanh cam thảo đều 8 ~15g.

- Gia giảm:

Nếu chi trên tê, gia Tang chi, Độc hoạt đều 10 ~15g; Nếu hạ chi tê, gia Ngưu tất, Khương hoạt đều 15~20g; Nếu bán thân bất toại bên trái, gia Kê huyết đằng 30 ~40g, Toàn đương qui gia lượng từ 30 ~40g; Nếu bán thân bất toại bên phải trọng dụng Huỳnh kỳ 60 ~80g; Nếu đàm nhớt ủng thịnh gia Đởm nam tinh, Xuyên liên, Qua lâu, Tang bì đều 10 ~15g.

- Cách dùng: Đem thuốc trên sau khi sắc nước 3 lần hợp các dịch thuốc lại, phân 2 ~3 lần uống, mỗi ngày 1 thang, nửa tháng là 1 liệu trình.

- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này điều trị bệnh nhân mắc chứng vữa xơ động mạch 67 ca, sau khi dùng thuốc 1 ~3 tháng, trong đó hoàn toàn khỏi 58 ca; hiệu quả rõ 6 ca,vô hiệu 3 ca.

+ Phương 2:

- Thành phần: Chích hoàng kỳ, Đảng sâm, Cát căn, Câu kỉ, Sơn thù nhục đều 20 ~30g; Đan sâm, Kê huyết đằng, Xuyên khung đều 10 ~15g; Thạch xương bồ, Cúc hoa, Hoài sơn dược, Chích cam thảo đều 8 ~12g.

- Gia giảm: Nếu Tâm Tỳ lưỡng hư gia Bạch truật, Bá tử nhân, Long nhãn nhục đều 10~15g; Nếu tỳ Thận dương hư, gia Bổ cốt chỉ, Ba kích thiên đều 10~15g; Nếu thận âm hư gia Qui bản, Miết giáp đều 10~15g; Nếu Thận tinh kém gia Thục địa, Sơn thù nhục đều 15g.

- Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước, phân 2~3 lần uống, mỗi ngày 1 thang. 10 thang là 1 liệu trình.

- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này điều trị bệnh nhân mắc chứng vữa xơ động mạch 99 ca, qua dùng thuốc 1 ~3 liệu trình, trong đó trị khỏi 85 ca, hiệu quả rõ 10 ca; vô hiệu 4 ca.