Nội khoa: Viêm khớp thống phong

+ Phương 1:

- Thành phần: Kim ngân hoa, Thiên hoa phấn mỗi vị 30g; Lạc thạch đằng, Ý dĩ nhân, Phục linh mỗi vị 25; Chế nhũ hương, Chế mộc dược, Xích thược mỗi vị 15g, Thương truật, Hoàng cầm, Trạch tả mỗi vị 20g; Phòng phong, Tần giao mỗi vị 10g, Huyền sâm 12g, Cam thảo 5g.

- Gia giảm:

* Nếu nhiệt nặng gia Thủy ngưu giác, Xuyên quân mỗi vị 10g;

* Nếu sưng nặng gia Phòng kỷ, Bạch truật mỗi vị 15g;

* Nếu khớp xương biến dạng gia Hải phong đằng, Uy linh tiên mỗi vị 10g;

* Nếu đau nặng gia Tam thất 10g.

- Cách dùng: Thuốc trên sắc, mỗi ngày 1 thang, phân 2 ~ 3 lần uống. 20 ngày là 1 liệu trình.

- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này trị bệnh nhân Viêm khớp tính thống phong 86 ca, trong đó khỏi 72 ca, hiệu quả rõ 12 ca, hữu hiệu 2 ca. Thông thường dùng thuốc 1 liệu trình thì thu được kết quả rõ.

+ Phương 2 :

- Thành phần: Sanh Hoàng kỳ, Đan sâm, Tần giao mỗi vị 20~25g; Sinh địa hoàng, Hổ trượng, Tang kí sinh, Mộc qua, Uy linh tiên mỗi vị 15 ~ 20g; Sơn thù, Ích mẩu thảo, Ngũ gia bì, Phục linh, Trạch tả mỗi vị 10 ~ 15g, Sinh Cam thảo 5 ~8g.

- Gia giảm: Lúc dùng phương này ứng dụng lâm sàng, có thể theo chứng gia giảm.

* Nếu lưng gối đau mềm, sợ lạnh, tay chân lạnh, gia Tiên linh tỳ, Tiên mao, Đổ trọng, Tục đoạn, Ngưu tất mỗi vị 10~15g;

* Nếu choáng đầu, đau đầu rõ gia Câu đằng, Bạch chỉ, Dã cúc hoa, Minh thiên ma mỗi vị 10 ~12g;

* Nếu bụng trướng, đại tiện lỏng gia Thái tử sâm, Sao Bạch truật mỗi vị 10 ~15g;

* Nếu phát sốt miệng khô, nước tiểu vàng gia Tri mẩu, Hoàng bá, Sơn chi, Xa tiền thảo mỗi vị 10~12g;

* Nếu đại tiện bí kết gia Sinh xuyên quân (bỏ sau) 8~10g.

- Cách dùng: Thuốc trên sau khi sắc 3 lần, hợp các dịch thuốc lại, phân sáng trưa, tối 3 lần uống, mỗi ngày 1 thang. 10 ngày là 1 liệu trình.

- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này trị bệnh nhân Viêm khớp tính thống phong 21 ca, sau khi dùng thuốc 1~3 liệu trình, trong đó trị khỏi 18 ca, chuyển biến tốt 3 ca. Thông thường uống 3~5 thang thì kiến hiệu.