Nội khoa: Viêm loét bao tử

+ Phương 1 : Bồ Đan Thược Cam thang

- Thành phần : Bồ công anh 20~30g, Đan sâm 15~30g, Bạch thược 15~30g, Cam thảo 10~30g.

- Cách dùng : Tùy chứng gia giảm, mỗi ngày 01 thang, sắc 02 lần, phân sáng tối uống, 01 tháng là 01 liệu trình.

- Chứng thích ứng : Đau thượng vị.

+ Phương 2 : Gia giảm tiên phương hoạt mệnh ẩm

- Thành phần : Nhị hoa, Liên kiều, Bạch chỉ, Triết bối, Phòng phong, Cam thảo, bạch cập, Đương qui, Đảng sâm, Phục linh mỗi vị 10g, Bạch thuợc 24g, Chế nhũ hương 6g, Đại hoàng 3g.

- Cách dùng : Sắc uống, mỗi ngày 01 thang, phân 3 lần uống, 21 ngày là 01 liệu trình. Có thể uống liên tục 2~3 liệu trình.

- Chứng thích ứng : Loét bao tử

+ Phương 3 : Bách hợp thang

- Thành phần : Bách hợp 30g, Ô dước 9g.

- Cách dùng : Nước 2 ly sắc còn 7 phân uống.

- Chứng thích ứng : Đau thượng vị thuộc khí uất hóa hỏa hoặc nhiệt tích trong thượng vị, uống thuốc nhiệt vô hiệu hoặc tăng nặng đều có thể dùng phương này.

- Hiệu quả trị liệu: Sau khi uống đau trướng giảm hơn 1 nửa, tiếp tục uống thêm vài thang bệnh khỏi