Nội khoa: Viêm phế quản mạn tính

+ Phương 1:

- Thành phần: Bách bộ 30g, Tử uyển 25g, Sơn dược 20g, Cam thảo 15g.

- Cách dùng: Đem thuốc trên sắc 3 lần, hợp các dịch thuốc lại còn 100ml, phân 3 lần uống, có thể cho thêm đường hoặc mật. 10 ngày là 1 liệu trình

- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này điều trị bệnh nhân Viêm phế quản mạn tính 121 ca, trong đó trị khỏi 69 ca: hiệu quả rõ 25 ca; hữu hiệu 18 ca, vô hiệu 9 ca. thường 2 ~3 liệu trình thì đã thu được hiệu quả.

+ Phương 2:

- Thành phần: Tang diệp 10g, Hạnh nhân 12g, Tiền hồ 10g, Tỳ bà diệp 10g, Khoản đông hoa 10g, Song hoa 10g, Hoàng cầm 10, Cam thảo 6g.

- Cách dùng: Sắc uống, ngày 1 thang.

- Chứng thích ứng: Cấp mản tính viêm phế quản, viêm nhiễm đoạn phát chứng giản phế quản, viêm phế quản tính suyển thở, hen phế quản cùng với viêm phổi thời kỳ đầu và thời kỳ giửa. Triệu chứng thấy: ho suyển thở, đàm kêu, hô hấp khó khăn, đàm vàng đặc dính, ngực đầy tức đau, tim buồn bực, mặt đỏ môi đỏ, lưỡi đỏ rêu vàng, mạch hoạt sác hữu lực.

+ Phương 3 :

- Chủ trị: Viêm phế quản mạn

- Thành phần: Linh chi 9g, Nam sa sâm, Bắc sa sâm mỗi vị 6g, Bách hợp 9g.

- Cách dùng: Sắc nước uống.