Nội khoa: Viêm phổi

+ Phương 1:

- Chủ trị: Viêm phổi.

- Thành phần: Bạch hoa xà thiệt thảo 30g, Ngư tinh thảo 20g (bỏ sau), Trần bì 5g.

- Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang.