Nội khoa: Viêm ruột

+ Phương 1:

- Chủ trị: Viêm ruột dạ dày cấp tính.

- Thành phần: Hoắc hương diệp 15g (bỏ sau), Trần bì 9g, Chế Bán hạ 9g.

- Cách dùng: Sắc nước uống.

+ Phương 2:

Dùng Nhân Trần Bạch chỉ thang (Do Nhân trần, Bạch chỉ, Tần bì, Phục linh bì, Hòang bá, Hoắc hương hợp thành) làm phương cơ bản điều trị Viêm ruột mạn tính, thiên về Hàn gia Can khương, Phụ phiến; có nhiệt gia thêm Hòang cầm, Hòang liên, Bạch đầu ông; hư gia Đương qui, Bạch truật, Đảng sâm, Hòang kì, Ý dĩ nhân; khí trệ gia Mộc hương, Chỉ thực v.v…. 1 ngày 1 thang, 1 tháng là 1 liệu trình.

(Tạp chí y học lâm sàng Giang Tô, 2000,20(3):258)