Nội khoa: Viêm tắc động mạch

+ Phương 1:

- Thành phần: Huyền sâm, Kim ngân hoa mỗi vị 30g; Đương qui, Nhũ hương, Mộc dược, Bạch biển đậu mỗi vị 12g; Cam thảo 3g, Trần bì, Thương truật mỗi vị 10g.

- Gia giảm:

* Nếu nôn mửa, gia Bán hạ, Sa nhân, Sinh khương;

* Nếu tiêu chảy, gia Mạch nha, Thần khúc, Xuyên phác;

* Nếu mất ngủ, gia Bá tử nhân, Táo nhân, Phục thần.

- Cách chế dùng: Đem thuốc trên sắc nước, mỗi ngày 1 thang, trước thêm nước vào 1600ml, sắc còn 400ml; lúc sắc lại lần nửa lại cho thêm 600ml, sắc còn 200ml. Sau khi trộn đều dịch sắc 2 lần, phân 2 ~3 lần uống. Trẻ con châm chước giảm liều.

- Hiệu quả điều trị: Dùng thuốc trên điều trị 9 ca Viêm tắc động mạch, đều trị khỏi, qua theo dõi 1 ~ 2 năm chưa thấy tái phát.

+ Phương 2:

- Thành phần: Ý dĩ, Bạch truật, Thổ phục linh mỗi vị 30g; Phục linh 60g, Xa tiền tử 15g, Quế tâm 3g.

- Cách chế dùng: Đem thuốc trên sắc nước mỗi ngày 1 thang, phân 2 lần uống. Riêng dùng Thổ phong phòng 30g, nướng nghiền nhỏ, dùng giấm điều thoa chổ đau, mỗi ngày 2 ~ 3 lần.

- Hiệu quả điều trị: Dùng thuốc trên điều trị 15 ca Viêm tắc động mạch, trong đó dùng thuốc 1 ~4 ngày đau giảm, đêm có thể ngủ yên 5 ca, số còn lại 5 ~ 10 ngày đau nhức giảm nhẹ, đêm có thể ngủ yên, tinh thần theo đó mà chuyển biến tốt. Đại đa số uống 60 ~100 thang thì thối rửa rụng sinh mới mà bệnh khỏi. Theo dõi những bệnh nhân đã điều trị, đến nay vẫn chưa thấy 1 ca nào tái phát.