Nội khoa: Viêm tắc tĩnh mạch

+ Phương 1:

- Thành phần: Ích mẫu thảo 50~ 80g; Toàn đương qui, Đan sâm mỗi vị 20 ~ 30g; Tử hoa địa đinh, Bồ công anh mỗi vị 25 ~ 35g; Tử thảo, Xích thược 10 ~ 15g; Sanh cam thảo 8g.

- Cách chế dùng: Mỗi ngày 1 thang, sắc nước phân 2 lần uống ấm.

- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này 53 ca Viêm tắc tĩnh mạch, sau khi uống 15 ~ 30 thang, trong đó khỏi hoàn toàn 46 ca; hiệu quả rõ 5 ca; vô hiệu 2 ca, theo dõi 1 ~2 năm, ca bệnh khỏi chưa thấy tái phát.

+ Phương 2:

- Thành phần: Kê huyết đằng, Tỳ giải, Đan sâm mỗi vị 25g; Kim ngân hoa, Địa đinh, Xuyên hoàng bá mỗi vị 16g; Vương bất lưu hành, Hồng hoa, Đào nhân, Nhũ hương, Mộc dược mỗi vị 10g; Sanh cam thảo 8g.

- Cách chế dùng:

* Nếu nhiệt thịnh gia Bồ công anh, Liên kiều mỗi vị 20g;

* Nếu thấp thịnh gia Thương truật, Ý dĩ mỗi vị 15g;

* Nếu sưng cứng có hình dạng dây sợi gia Sơn giáp châu, Địa miết trùng:

* Nếu đau nhức kịch liệt gia Huyền hồ, Cát cánh mỗi vị 10g;

- Cách chế dùng: Đem thuốc trên thêm nước sắc uống, mỗi ngày 1 thang, phân 2 lần uống ấm.

- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này điều trị 155 ca Viêm tắc tĩnh mạch, trong đó trị khỏi 138 ca; hiệu quả rõ 10 ca; hữu hiệu 5 ca, vô hiệu 2 ca.