Nội khoa: Viêm thần kinh mặt

+ Phương 1:

Dùng Phòng phong 10 ~ 15g, Khương họat 10 ~ 12g, Cam thảo 6g, tổ thành Phòng phong thang, gia vị theo chứng, điều trị viêm thần kinh mặt 23 ca, thu được hiệu quả tốt.

(Trung y dược Giang Tây, 1998, 3: 32)