Nội khoa: Viêm thận cấp tính

+ Phương 1:

- Thành phần: Bạch hoa xà thiệt thảo, Bạch mao căn, Hạn liên thảo, Xa tiền thảo mỗi vị 9 ~15g.

- Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước, phân 2 lần uống, mỗi ngày 1 thang. 1 tuần là 1 liệu trình

- Hiệu quả điều trị: Dùng thuốc trên điều trị bệnh nhân viêm thận cấp tính 50 ca, trong đó trị khỏi 40 ca, chuyển biến tốt 10 ca, phù thũng thường trong 2 ~7 ngày hoàn toàn tiêu mất.

+ Phương 2:

- Thành phần: Hoàng kỳ 30g, Bạch tật lê 30g, Xa tiền thảo 30g, Thiền thối 10g, Bạch truật 10g, Phục linh 10g, Trạch lan 10g, Thỏ ty tử 10g, Cam thảo 4g.

- Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, sắc nước phân 2 lần uống.

- Chủ trị: Viêm thận cấp mạn tính.

-Gia giảm:

* Phù thũng nặng gia Ích mẫu thảo 25g;

* Tiểu ra máu nhiều chọn gia Bạch mao căn 30g, Ngư tinh thảo 30g, Hổ phách bột 3~5g (quấy đều với nước thuốc uống), Sanh địa 20g;

* Chất lưỡi đỏ nhạt, rêu ít: Gia Hạn liên thảo 30g, Nữ trinh tử 20g, Đan bì 10g.

- Hiệu quả điều trị: Phương này điều trị vài chục ca viêm thận cấp mạn tính, thường uống 20 ~ 30 thang triệu chứng tiêu mất, tiểu tiện bình thường. Viêm thận mạn tính thường uống 1~2 tháng, triệu chứng lâm sàng và kiểm tra nước tiểu đều chuyển biến tốt.

+ Phương 3:

- Chủ trị: Viêm thận cấp tính.

- Thành phần:Thiền thuế 25g, Phù bình 15g, Bạch hoa xà thiệt thảo 30g, Ích mẫu thảo 30g.

- Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang.

+ Phương 4:

- Chủ trị: Viêm thận cấp tính.

- Thành phần: Kim ngân hoa 15g, Địa đinh 15g, Bạch mao căn 30g.

- Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày thang, liên tục uống 5 ~ 7 ngày.

+ Phương 5:

- Chủ trị: Viêm thận bể thận thời kỳ cấp tính hoặc mạn tính cấp phát.

- Thành phần: Diệp hạ châu tươi 40g, Bạch hoa xà thiệt thảo 30g, Xa tiền thảo 20g.

- Cách dùng: Sắc uống, phân 3 lần uống, mỗi ngày 1 thang.