Nội khoa: Viêm thực quản

+Phương 1:

-Thành phần: Xuyên Hoàng liên, Hoàng cầm, Xuyên hoàng bá mỗi vị 10g; Bán hạ chế, Đào nhân, Hồng hoa mỗi vị 12g, Chi tử 15g, Sanh cam thảo 8g.

-Gia giảm:

a/ Nếu cổ họng khô táo: gia Nguyên sâm, Mạch đông mỗi vị 10g;

b/ Nếu Nếu đàm nhiều khó khạc: gia La bặc tử, Tô tử mỗi vị 10g;

c/ Nếu ngực đau: gia Kiết cánh, Tô cành, Diên hồ sách mỗi vị 10g;

-Cách dùng: Đem thuốc trên sau khi sắc 3 lần, hợp các dịch thuốc lại phân sáng, trưa, tối uống, mỗi ngày 1 thang. 5 ngày là 1 liệu trình.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân bị Viêm thực quản 167 ca, trong đó trị khỏi 158 ca, hiệu quả rõ 5 ca, hữu hiệu 3 ca, vô hiệu 1 ca. Trong 158 ca khỏi bệnh, dùng thuốc 1 liệu trình trị khỏi 67 ca; 2 liệu trình trị khỏi 33 ca; 3 liệu trình trị khỏi 41 ca; 4 liệu trình trị khỏi 17ca. Các bệnh nhân trị khỏi qua theo dõi 2 năm, đều chưa thấy tái phát.