Nội khoa: Viêm xương sụn sườn

+ Phương 1:

Chiết bối mẫu phối hợp với Qua lâu, Quế chi nghiền bột uống, trị 27 ca viêm xương sụn sườn, tòan bộ trị khỏi

(Tạp chí Trung y Liêu Ninh, 1992, 9: 39)