Nam khoa: Dương cường

Dương cường là chỉ chứng bệnh âm hành dễ cương, thậm chí cương lâu không thôi, còn gọi là "Cường trung" hoặc "Cường trung bất đảo"

+ Phương 1 : Dương cường thang

- Thành phần : Sinh địa hoàng 12g, Chích qui bản 9g, Tri mẩu, Hoàng bá, Mạch môn, Bắc sa sâm mỗi vị 6g, Sinh thạch cao 24g, Nhục quế 1.5g

- Cách dùng : Sắc uống, ngày phân 2 lần uống nguội.

- Chứng thích ứng: Âm hành vô cớ bừng lên, cương lâu không mềm.

+ Phương 2 : Dương cường bất đảo phương

- Thành phần : Long đởm thảo, Hoàng cầm, Hoàng liên, Bạch vi, Chi tử, Xích thược, Đơn bì, Sài hồ mỗi vị 10g, Sinh địa 15g.

- Cách dùng : Sắc uống, 1 ngày phân 3 lần uống nóng.

- Chứng thích ứng: Ân hành cương cứng không thôi. Lão Trung y Trương Mộng Nùng Hồ Bắc dùng phương này trị liệu rất nhiều ca đều khỏi.

+ Phương 3 : Long đởm tả can thang gia vị

- Thành phần : Long đởm thảo, Chi tử, Hoàng cầm, Hoàng bá, Trạch tả, Xa tiền tử, Đương qui mỗi vị 10g, Sài hồ, Mộc thông, Cam thảo mỗi vị 6g, Sinh địa 15g.

- Cách dùng : Mỗi ngày 1 thang, sắc phân 3 lần uống.

- Chứng thích ứng: Dương cường.