Nam khoa: Không phóng tinh

+Phương 1: Không phóng tinh dùng Long đởm tả can thang

Long đởm thảo 9g, Chi tử 9g, Nhân trần 12g, Mộc thông 9g, Hạn liên thảo 12g, Nữ trinh tử 12g, Ngưu tất 15g, Hoạt thạch ( gói vào vải )30g, Cam thảo 3g, sắc uống, phân 2 lần uống sau bửa ăn, ngày 2 lần. Trong thời gian trị liệu nên tiết chế phòng sự, ăn uống thanh đạm