Ngứa âm hộ

+ Phương 1 : Huyết phủ trục ứ thang

-Thành phần: Đương qui 9g, Sinh địa hoàng 9g, Đào nhân 12g, Hồng hoa 9g, Chỉ xác 6g, Xích thược 6g, Sài hồ 3g, Cam thảo 3g, Cát cánh 4.5g, Xuyên khung 4.5g, Ngưu tất 9g.

-Cách dùng: Sắc uống, mỗi ngày 1 thang, 10 ngày là 1 liệu trình, gián cách 1 tuần có thể uống tiếp 1 liệu trình.

-Chứng thích ứng: Ngứa âm hộ và các tật bệnh phụ khoa khác.

+Phương 2: Vương Thị chỉ dưỡng thang

-Thành phần: Đương qui, Bạch tiên bì mỗi vị 12g, Bối mẩu, Ngưu tất mỗi vị 10g, Khổ sâm 15g, Liên kiều, Công anh mỗi vị 20g, Thiền thối 6g.

-Cách dùng: Sắc uống, mỗi ngày 1 thang. Sắc nước thứ nhất uống, nước thứ 2 thêm Khô phàn 6g xông rửa.

-Chứng thích ứng: Ngứa âm hộ (Thuộc thể thấp nhiệt)