Nhi khoa: Chảy nước mũi đục không ngừng

+Phương 1:

-Thành phần: Thương nhỉ tử (sao), Tân di hoa, Bạch chỉ, Bạc hà các vị lượng bằng nhau.

-Cách dùng: Tất cả nghiền thành bột, mỗi lần 3,7 g, trước khi đi ngủ dùng nước Hành điều uống, đến khi khỏi thì ngừng.