Nhi khoa: Di chứng liệt trẻ em

+Phương 1:

-Thành phần: Sanh hoàng kỳ 30g, Đảng sâm 20g; Toàn đương qui, Lộ lộ thông, Dâm dương hoắc, Ba kích nhục, Đổ trọng, Xuyên tục đoạn mỗi vị 15g, Chích cam thảo 6g.

-Gia giảm:

* Nếu tứ chi lạnh gia Thổ miết trùng, Huyết kiệt, Toàn trùng mỗi vị 5g;

* Nếu dị dạng, gia Hồng hoa, Đào nhân, Cốt toái bổ mỗi vị 10g;

* Nếu teo cơ nặng, gia Kê huyết đằng, Lậu lô mỗi vị 20g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sau khi sắc 3 lần hợp các dịch thuốc lại, phân 2 ~3 lần uống ấm, mỗi ngày 1 thang, 20 ngày là 1 liệu trình.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị Di chứng liệt trẻ em tứ chi liệt 85 ca, trong đó cơ bản trị khỏi 60 ca; hiệu quả rõ 9 ca, hữu hiệu 3 ca, vô hiệu 3 ca. Trong 60 ca trị khỏi, 1 liệu trình trị khỏi 15 ca, 2 liệu trình trị khỏi 20 ca, 3 liệu trình trị khỏi 18 ca, 4 liệu trình trị khỏi 7 ca.