Nhi khoa: Ho suyễn

+Phương 1:

-Thành phần: Sinh thạch cao, Bạch mao căn, Kim ngân hoa, Liên kiều, Bán hạ chế mỗi vị 10g, Ngưu bàng tử, Trắc bá diệp, Xuyên bối mẩu, Thiền thối, Tử tô diệp mỗi vị 8g; Chích ma hoàng, Hạnh nhân, Cam thảo mỗi vị 3g.

-Cách dùng: Thuốc trên sắc nước, phân 2~3 lần uống, mỗi ngày 1 thang, 3 thang là 1 liệu trình.

-Hiệu quả điều trị: Dùng phương này điều trị trẻ con mắc chứng ho suyễn 46 ca, sau khi dùng thuốc 2~3 liệu trình, trị khỏi 44ca, chuyển biến tốt 2 ca.

+Phương 2:

-Thành phần: Tịnh Ma hoàng, Quang Hạnh nhân, Thanh Bán hạ, Quảng Trần bì, Vân Phục linh, Sinh Cam thảo mỗi vị 3g; Đạm Can khương, Ngủ vị tử mỗi vị 2g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên dùng vải gói sắc nước, mỗi lần uống 3 thìa, ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 thang.

-Hiệu quả điều trị: Dùng thuốc trên điều trị trẻ con dưới 3 tuổi mắc chứng ho suyễn hơn 30 ca, đều uống 2 thang có hiệu quả.