Nhi khoa: Khóc đêm

+ Phương 1 : Trẻ con khóc đêm dùng Thiền Đằng Ẩm

- Thiền thối (bỏ đầu, chân) 10g, Dạ giao đằng 10g. Một thang sắc 2 lần, hòa 2 nước lại, sắc lấy chừng nửa ly trà, thêm chút đường trắng, phân ra nhiều lần cho trẻ uống dần.

+Phương 2 :

-Thành phần: Câu đằng, Bạc hà, Sao táo nhân mỗi vị 4g; Thiền y 2 g.

-Cách dùng: Thuốc trên sau khi sắc 3 lần, hợp các dịch thuốc lại, phân sớm tối uống 2 lần, mỗi ngày 1 thang. Nếu 3 thang không khỏi, thì coi như là vô hiệu.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị trẻ con mắc chứng dạ đề (khóc đêm) 63 ca, trong đó trị khỏi 61 ca, chuyển biến tốt 2 ca. Uống 1~3 thang thì hiệu quả hoặc trị khỏi.