Nhi khoa: Viêm đường hô hấp trên

+Phương 1:

-Thành phần: Bồ công anh, Ngư tinh thảo, Kim ngân hoa mỗi vị 10g; Hoàng cầm, Liên kiều, Chi tử, Long đởm thảo, Ngưu bàng tử, Thiên hoa phấn mỗi vị 6g; Sài hồ, Bạc hà, Phòng phong, Kinh giới mỗi vị 4g; Chỉ xác, Sinh cam thảo mỗi vị 3g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước, phân 2 ~3 lần uống, mỗi ngày 1 thang.

-Hiệu quả điều trị: Dùng phương này điều trị trẻ em bị viêm đường hô hấp trên 99 ca, trong đó trị khỏi 94 ca, hiệu quả rõ 5 ca. Thông thường dùng thuốc 2 ~4 thang bệnh khỏi hoặc hiệu quả rõ.

+Phương 2:

-Thành phần: Đại thanh diệp, Bản lam căn mỗi vị 10g; Liên kiều, Hoàng cầm mỗi vị 6g; Sanh thạch cao 30g, Xạ can 8g, Kinh giới tuệ bông 9g, Hương nhu 7g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sau khi sắc nước 3 lần hợp các dịch thuốc lại, phân 2 ~3 lần uống, mỗi ngày 1 thang.

-Hiệu quả điều trị: Dùng phương này điều trị trẻ em bị viêm đường hô hấp trên 133 ca, thường sau khi dùng thuốc 2 ~ 5 thang, trong đó trị khỏi 128 ca, hiệu quả rõ 5 ca.