Nhi khoa: Viêm tuyến mang tai

+ Phương 1:

Chiết bối mẫu phối ngũ với Đại hòang, Ngô thù du, Đởm nam tinh, tât cả nghiền thành bột mịn, giấm hòa đắp vào lòng bàn chân, điều trị hơn 100 ca viêm tuyến mang tai, phần lớn bệnh khỏi trong 1 ~ 3 ngày.

+ Phương 2:

Bản lam căn 12g, Kim ngân hoa 10g, Liên kiều 6g, Bản lam căn 6g, Huyền sâm 12g, Bồ công anh 9g, Thổ phục linh 10g. Sắc nước uống, mỗi ngày 2 lần.

+ Phương 3: Hùng hoàng 30g, Thanh đại 15g. Nghiền bột mịn, mỗi lần dùng chút ít hòa với tròng trứng thành cao, thoa vào chổ mang tai. 1 ngày 1 lần.