Parkinson

+ Phương 1:

- Phép trị: Bình Can tức phong, ích khí dưỡng huyết, thông kinh lạc.

- Thành phần: Câu đằng 15g, Toàn yết 6g, Thiên ma 10g, Qui bản 20g (sắc trước), Bạch thược 20g, Mẫu lệ 30g (sắc trước), Đảng sâm 15g, Hoàng kỳ 20g, Đan sâm 15g, Hồng hoa 10g, Thạch xương bồ 12g.

- Gia giảm:

(1) Eo lưng gối mỏi mềm, gia Ngưu tất 15g, Đỗ trọng 18g.

(2) Tay chân tê gia Kê huyết đằng 18g.

(3) Tim hồi hộp, mất ngủ, gia Táo nhân 15g, Trân châu mẫu 30g, Long cốt 30g.

+ Phương 2: (Tên gốc: Định chiến thang)

- Thành phần: Thiên ma, Xuyên khung, Bạch cương tàm, Hòai ngưu tất đều 10g; Câu kỉ tử, Đương qui đều 12g; Câu đằng, Chế Hà thủ ô, Sơn thù nhục đều 15g; Bạch thược, Thân cân thảo đều 20g; Sinh mẫu lệ, Cát căn, Sinh long cốt đều 20g.

- Cách dùng: Theo chứng gia giảm, mỗi ngày 1 thang, sắc nước uống; 15 ngày là 1 liệu trình.

- Chủ trị công hiệu: Hội chứng Parkinson.

- Hiệu quả điều trị: Kiều Thụ Chân báo cáo 42 ca. Trị khỏi 6 ca, hiệu quả rõ 15 ca, chuyển biến tốt 14 ca, vô hiệu 7 ca, tổng hiệu suất 83, 3% (Kỳ thứ 2, năm 2003, Trung Y Sơn Tây)