Rôm sẩy

+Phương 1: Sâm Hoàng Băng Tửu

-Thành phần: Khổ sâm 20g, Sanh đại hoàng 20g, Hoàng liên 10g, Hùng hoàng 10g, Băng phiến 10g.

-Cách dùng: Thuốc trên cùng với 300ml cồn 75% đóng vào bình kín ngâm 2~3 ngày là dùng được, dùng tăm bông tiệt trùng chấm rượu thuốc thoa vào chổ bệnh, mỗi ngày 3~4 lần. Cẩn thận đừng cho thuốc vô mắt.

-Công hiệu: Thanh nhiệt giải độc tả hỏa.

-Chủ trị: Trẻ con bị chứng rôm sẩy do nhiệt.

-Phụ chú: Phương này trị trẻ con bị chứng rôm sẩy do nhiệt có hiệu quả tốt.

+Phương 2: Băng Hoàng Tửu

-Thành phần: Sinh đại hoàng 6g, Hoàng liên 5g, Băng phiến 4g, rượu trắng 150ml.

-Cách dùng: 3 thứ thuốc bỏ vào trong bình, bỏ thêm rượu trắng vào ngâm, đậy nắp lắc từ từ cho hoà tan là dùng được, lúc dùng lấy bông tăm chấm thuốc thoa vào chổ bệnh, mỗi ngày 3~5 lần.

-Công hiệu: Thanh nhiệt giải độc, thu liễm ngừng ngứa.

-Chủ trị: Rôm sẩy.

-Phụ chú: Trị liệu 100 ca, thông thường dùng thuốc 1~ 2 ngày thì khỏi.

(Lương Y Trần Hoàng Bảo)