Răng lung lay

+ Phương 1 : Răng lung lay dùng Thạch lựu bì

Răng lung lay lấy Thạch lựu bì, dùng 360ml nước nấu còn 1 nửa, súc miệng, hiệu quả tốt.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)